Mekanisk verkstad i Førde, som produserer for industri og landbruk

INDUSTRI

  • Skipsutrustning
  • Vedlikehold
  • Reparasjonar og vedlikehald

BYGG OG ANLEGG

  • Stålbygg
  • Stålkonstruksjonar

buttonIIIBerge grasfordelar

Gjer arbeidet i siloen enklare Utvid kapasiteten med 20-30%!

Vi fører BERGE GRASFORDELARAR.
Dei finnst i både elektrisk og hydraulisk utgåve. Fordelarane kan nyttast i firkantsiloar, og runde siloar med dimensjonane 3,6 – 8,0 m. i diameter.

Førde Mekaniske Industri AS  |  Flovegen 11, 6801 Førde  |  Tlf: 57 82 17 55 – Fax: 57 82 09 70  |  E-post: arne@fordemekaniske.no  |  Org.nr: 971 107 529