Hydraulisk grasfordelar

Utvid kapasiteten med 20 – 30% med den hydrauliske grasfordelaren til Berge. Også denne kan nyttast i runde og firkanta siloar.

Førde Mekaniske Industri AS  |  Flovegen 11, 6801 Førde  |  Tlf: 57 82 17 55 – Fax: 57 82 09 70  |  E-post: arne@fordemekaniske.no  |  Org.nr: 971 107 529