For industri og landbruk

Vi produserer for industri og landbruk

Industri

Bygg og anlegg

Landbruk

Berge grasfordelar

Gjer arbeidet i siloen enklare.
Utvid kapasiteten med 20-30%!

Elektrisk og hydraulisk utgåve!

Fordelarane kan nyttast i firkantsiloar, og runde siloar med dimensjonane 3,6 – 8,0 m. i diameter. Standardmodellen er 4,5 – 6,0 meter..

Elektrisk grasfordelar

Hydraulisk grasfordelar